Startsida

Produkter

Länkar

Kontakt

Karta

Produkter

RT takbrunnar
avsedda för invändiga avlopp, säljs av
Rostfria Tak AB, Fagersta. De finns i två
utföranden, både för anslutning till yt-
täckning av plåt och yttäckning av papp.

Material
RT-brunnen tillverkas enligt VA-normer för
regnvatteninstallation, ej avsedd att ut-
bytas. Materialet i RT-brunnen och silen är
en 1,0 mm s.k. syrafast rostfri plåt. (SS 142343)

Konstruktion
Konisk brunn. Silen är cylindrisk med perforerad överdel och stående avlånga genomsläppningshål. Sammanlagd genomsläppningsarea ca 276 cm2 . Silen monteras med skruvförband i lös bom, vilket underlättar rengöring i brunnen.

Lagerföres som standard
för 4” och 6” avlopp, för både vertikalt och horisontalt utlopp. Speciella utföranden och dimensioner tillverkas på beställning.

Typbeteckning
RTMH för plåttak, horisontalt utlopp. R
TMV för plåttak, vertikalt utlopp.
RTLH för papptak, horisontalt utlopp.
RTLV för papptak, vertikalt utlopp.

Anslutning till yttäckning av plåt
sker genom att underlagspappen drages upp över brunnskragen, varefter brunnen fastspikas i kragens ytterkant. Ytbeläggningsplåten sömsvetsas till kragen. (Dubbelfals och tennlödning kan även tillåtas).

Anslutning till yttäckning av papp
sker genom att den perforerade brunnskragen klistras på underlagspappen. Ytbeläggningspappen helklistras på kragen.